Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

«Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος πραγματικά εξυγιάνθηκε και κανένας κίνδυνος εποπτείας δεν υφίσταται»«Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος πραγματικά εξυγιάνθηκε και κανένας κίνδυνος εποπτείας δεν υφίσταται» Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος κ. Χρήστος Α. Μάρκου, με αφορμή δημοσίευμα του Έθνους σήμερα Τρίτη 21/1/2014 , σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος εμφανίζεται ατεκμηρίωτα και παραπλανητικά στη λίστα των υπερχρεωμένων Δήμων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σύνολο των εσόδων για το 2013 ανέρχεται στα 27.704.326 ,00€ ενώ το σύνολο των δαπανών είναι 46.653.226€ .
Στους προαναφερόμενους αριθμούς ο συντάκτης του δημοσιεύματος αποκρύπτει στα μεν έσοδα ποσό 25.432.676,07€ που αφορά επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη παλαιών οφειλών, στις δε δαπάνες ανακριβώς αναφέρεται ποσό 23.225.659,65 € ποσό που εξοφλήθηκε από τον Δήμο με την βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό αυτό ως δαπάνη κάλυψε παλιές οφειλές, σε ΕΥΔΑΠ και προμηθευτές. Η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου έχει ως ακολούθως: TAMEIAKO ΥΠΟΛΟΙΠΟ στις 31/12/2012 6.223.596€ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου