Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Έναρξη προγράμματος για άνεργους και νέους επιστήμονες σε Μαρκόπουλο, Σπάτα, Παλλήνη

A.S. MESOGAIA - Poster for Website 2014-03-12

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσογαίας» υλοποιεί το Πρόγραμμα με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλήνης», και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 20 Μαρτίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλήνης, οι οποίοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

- Είναι Άνεργοι όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία.
- Είναι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναλύονται στο παράρτημα της πρόσκλησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 78 συνολικά ωφελούμενους (71 άνεργοι και 7 νέοι επιστήμονες) και θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και ευημερία της περιοχής. Θα καταβληθεί επίσης ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν τουλάχιστον είκοσι θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους (όπως πράσινη οικονομία, νέες τεχνολογίες κ.α.). Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις δραστηριότητες τους με ειδικά καταρτισμένο προσωπικό.
Στόχος του προγράμματος αποτελεί η τοποθέτηση 71 ανέργων στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων επτά Νέων Επιστημόνων.
Η Πράξη εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 –2013» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος ή στην ιστοσελίδα www.topsamesogaia.gr. Επίσης, μπορούν να λάβουν ενημέρωση και απαντήσεις στα ερωτήματά τους στα σημεία παραλαβής Αιτήσεων Συμμετοχής,.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται, καθημερινές, μέχρι και την Πέμπτη, 20 Μαρτίου, στα ακόλουθα σημεία:
Κοινωφελής επιχείρηση Μαρκοπούλου
Πλ. Δημοσθ.Σωτηρίου 1, 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Υπεύθυνος κος Δρίτσας
09:30 - 14:00
T. 22990-20121,
6987 521333
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η Άρτεμις»
B. Παύλου και Δημάρχου Χρήστου Μπέκα (Δημαρχείο Σπάτων)
Υπεύθυνος κος Κούμπης
09.30-14.00
Τ. 213-2007307
Δήμος Παλλήνης
Ιθάκης 12
Υπεύθυνη κα Κόλλια
09.30-14.00
Τ. 210-6604658
ΙΕΜ Α.Ε.
Ουμπλιανής 14 & Διοχάρους ΙΛΙΣΙΑ
Υπεύθυνη κα Καρυστιναίου
09.30-17.00
Τ. 210-7253003
Asset Τεχνολογική
Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος, ΤΚ 117 44
Υπεύθυνος κος Καντιδάκης
09.30-17.00
Τ. 211-0121016
http://www.notioanatolika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου