Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Σπάτα - Μια "πονηρή" μετακόμιση στη σκοτεινή πλευρά της εξουσίας

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η παρούσα Δημοτική Αρχή  μετέφερε την υπηρεσία της Πολεοδομίας από τα Σπάτα στην Αρτέμιδα σε κτήριο, του οποίου -όπως θα
δείτε στο άρθρο- ήταν αμφιβόλου ενοικιοστασίου... Τότε είχε προβάλλει πολλά επιχειρήματα σχετικά με αυτή την απόφαση.  Μέσα σε τρία χρόνια 2 μετακομίσεις μιας τόσο νευραλγικής Υπηρεσίας, όπως είναι η Πολεοδομία; Γιατί άραγε;
Τελικά πότε είχε δίκιο τότε ή τώρα με την νέα μετακόμιση;
Γιατί έμεινε μέρος του αρχείου στα υπόγεια του Πνευματικού Κέντρου, στα Σπάτα;
Ποιος, τελικά οφελήθηκε με αυτή την απόφαση;

Εντύπωση μας κάνει πως είναι δυνατόν να στεγάζεται ο Δήμος σε κτήρια με ληγμένα τα μισθωτήρια και μάλιστα το ένα με λήξη μισθωτηρίου το 1993. Αυτά, συνήθως τα κάνουν απλοί πολίτες...
Σκάνδαλο το 5ο μισθωτήριο:
Ψηφίζουν την αυθαίρετη λύση του 5ου μισθωτηρίου που λήγει μετά από 7 μήνες με το, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 4000 € το μήνα, (περίπου 28.000 €) ειδικά την στιγμή που ο Δήμος δεν διαθέτει νομικό τμήμα και θα πρέπει πάλι να αναθέσουν πάλι σε εξωτερικούς δικηγόρους για την εκδίκαση των διεκδικήσεων των ιδιοκτητών αυτών των ακινήτων αυτών.
Με αυτό το ενοίκιο θα μπορούσαν να νοικιάζουν ολόκληρη πολυτελή έπαυλη με πισίνες και κήπους. Χώροι που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν για τα παιδιά του Δήμου. Αλλά εμείς παίρνουμε σαν συγκριτικό μέτρο τους χώρους που ξημεροβραδιάζονται ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι -στο Εκπτωτικό χωριό- 500 τ.μ. με υπόγεια γκαράζ θέλει 1.700 Ευρώ με πληρωμένα όλα τα κοινόχρηστα. Όλοι γνωρίζουμε τις φιλικές σχέσεις που έχουν με την διοίκηση του Εκπτωτικού Χωριού γιατί δεν ρώτησαν και εκεί; Και στον Ελ.Βενιζέλο αντίστοιχοι χώροι για 1000 τ.μ. θέλει 2.000 Ευρώ με όλα τα κοινόχρηστα πληρωμένα! Ούτε εκεί ρώτησαν...
Ήθελαν να αγοράσουν τσίγκο και να μας τον χρεώσουν χρυσό και το πέτυχαν.  Τώρα έρχονται μόνοι τους και το παραδέχονται έμμεσα με την δεύτερη μετακόμιση.
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακίνητα προς ενοικίαση και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι παίχθηκε και τι συνεχίζει να παίζεται....

Το κτήριο που νοίκιασαν τότε με τις τότε οικονομικές συνθήκες η υψηλότερη τιμή ήταν 1.500 Ευρώ αυτοί πλήρωναν 4.000 Ευρώ, τα υπόλοιπα που πήγαν; Γιατί πρέπει να πληρώσουμε και τους υπόλοιπους μήνες;

Το κτήριο ανήκει σε οικογένεια γνωστού Συμβούλου και ο χρόνος οικονομικής του ενίσχυσης τελείωσε, μια και προέκυψε λύση με καλύτερα οικονομικά οφέλη και για κάποιους άλλους. -Βλέπετε, στην διάρκεια μια θητείας, πρέπει ΟΛΟΙ να βολευτούν.
Θα μας ενδιέφερε, τέλος, να γνωρίζαμε το σκεπτικό με το οποίο οι 5 σύμβουλοι που καταψήφισαν την απόφαση αυτή.

Σας παραθέτουμε την εισήγηση και την απόφαση για το κόστος των ακινήτων που εκκενώθηκαν λόγω της μετακόμισης  των υπηρεσιών που στεγάζονταν εκεί στο μεγάλο
κτήριο στον περιφερειακό των Σπάτων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Λήψη απόφασης για λύση µισθώσεων των ακινήτων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου λόγω της µεταστέγασής τους σε νέο ενιαίο κτίριο.

Εισηγούμενος επί του 3ου Θέματος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργέτης Αθανάσιος είπε :
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου µεταστεγάστηκαν στο κτίριο που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Σπάτων εντός του Ο.Τ.131 και επί της συµβολής των οδών Βασ. Παύλου, ∆ηµ. Χρ. Μπέκα και Λύγκου η οποία αποφασίστηκε µε κριτήριο την συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε ένα κτήριο για την πλέον εύρυθμη λειτουργία του ∆ήµου & την µείωση των λειτουργικών εξόδων, η Υπηρεσία µας, θέτει υπόψη σας τα εξής: 

1. ∆υνάμει του από 29.4.1990 µισθωτηρίου ο ∆ήµος Σπάτων µίσθωσε από τον κ. Ηλία Γ. Κυµπεζήµία αίθουσα εµβαδού 105 τ.µ. η οποία βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής επί της οδού Σταύρου Μπέκα 10. Η ανωτέρω µίσθωση συµφωνήθηκε τριετής καιουδέποτε έκτοτε παρατάθηκε συµβατικά. ∆υνάμει του υπ’ αριθµ .31066/12.10.2011 συµφωνητικού ως µηνιαίο µίσθωµα καθορίστηκε το ποσό των 576 € και µε τις διατάξεις του ν .4071/2012 σε 518,40 €

2. ∆υνάμει του από 22.6.2000 µισθωτηρίου ο ∆ήµος Σπάτων µίσθωσε από τις κ.κ. Ελένη και Σπυριδούλα Φράγκου, το περιγραφόμενο στο άνω συµφωνητικό ακίνητο, ήτοι µία ισόγεια αίθουσα επιφανείας 245 τ.µ., επί της συµβολής των οδών Ισοκράτους και ∆.Γ.Μπέκα, στα Σπάτα. Το µηνιαίο µίσθωµα όπως διαµορφώθηκε δυνάμει του υπ’αριθμόν πρωτ .23446/29.7.2011 ιδιωτικού συµφωνητικού, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1160 € µηνιαίως και µε τις διατάξεις του ν .4071/2012 σε 1.036,00 € και η συµβατική διάρκεια της εν λόγω µίσθωσης έληξε την 30 η /6/2012

3. ∆υνάμει του από 2.9.2002 µισθωτηρίου ο ∆ήµος Σπάτων µίσθωσε από τις κ . κ . Ελένη και Σπυριδούλα Φράγκου, το περιγραφόμενο στο άνω συµφωνητικό ακίνητο, ήτοι µία αίθουσα επιφανείας 170 τ.µ., η οποία βρίσκεται στον 1 ο όροφο κτιρίου επί της συµβολής των οδών Ισοκράτους και ∆.Γ.Μπέκα, στα Σπάτα. Το µηνιαίο µίσθωµα όπως διαµορφώθηκε δυνάμει του υπ’αριθμόν πρωτ.18911/21.6.2011 ιδιωτικού συµφωνητικού, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1075 € µηνιαίως και µε τις διατάξεις του ν .4071/2012 σε 963,75 € και η συµβατική διάρκεια της εν λόγω µίσθωσης η οποία είχε παραταθεί δυνάμει του από 10-12-2009 συµφωνητικούέληξε την 1 η /10/2011

4. ∆υνάµει του από 26.4.2005 µισθωτηρίου ο ∆ήµος Σπάτων µίσθωσε από τους κ.κ. Αριστοκλή Βότσαρη και Αιμιλία Βότσαρη, το περιγραφόμενο στο άνω συµφωνητικό ακίνητο, ήτοι µία αίθουσα, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και πατάρι, συνολικής επιφανείας 226,27 τ.µ., η οποία βρίσκεται επί της οδού Στ . Μπέκα 14, στα Σπάτα. Το µηνιαίο µίσθωµα όπως διαµορφώθηκε δυνάµει του υπ’αριθμόν πρωτ .31031/12.10.2011 ιδιωτικού συµφωνητικού, ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 1402,14 € µηνιαίως και µε τις διατάξεις του ν .4071/2012 σε 1.241,81 €και η συµβατική διάρκεια της εν λόγω µίσθωσης η οποία είχε παραταθεί δυνάµει του από 29-7-2011 συµφωνητικού έληξε την 30 η /04/2012

5. ∆υνάµει του από 16.9.2009 µισθωτηρίου ο ∆ήµος Αρτέµιδος µίσθωσε από τους κ.κ.Νικόλαο ∆έδε και Κωνσταντίνα ∆έδε, το περιγραφόµενο στο άνω συµφωνητικό ακίνητο, ήτοι ένα κτίριο επί της Λ.Καραµανλή, αποτελούµενο από ισόγειο και α΄ όροφο εµβαδού 258,08 τ.µ. και υπόγειο εµβαδού 193 τ.µ. Το µηνιαίο µίσθωµα όπως διαµορφώθηκε δυνάµει του υπ ’ αριθµόν πρωτ .26427/30.08.2011 ιδιωτικού συµφωνητικού, ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 4.000 € µηνιαίως και µε τις διατάξεις του ν.4071/2012 σε3.300,00 € και η συµβατική διάρκεια της εν λόγω µίσθωσης λήγει στις 15.9.2014

Όσον αφορά στις παραπάνω υπ ’ αριθµ .1 έως 4 µισθώσεις, ισχύουν τα εξής: 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 33 παρ . 2. του Π∆ . 715/1979, το οποίο διέπει τις µισθώσεις από Ν.Π.∆.∆,«Η σύµβασις µισθώσεως καταρτίζεται διά συµβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου, κατά την κρίσιν του διοικούντος το Ν.Π.∆.∆. συλλογικού οργάνου». Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 37:«Σιωπηρά αναµίσθωσις ή παράτασις της µισθώσεως, πέραν του διά της συµβάσεως συµφωνηθέντος χρόνου, δεν επιτρέπεται, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του παρόντος Π . ∆ / τος.» Σύµφωνα δε, µε την παρ. 5 του άρθρου 34:«Η µίσθωσις λήγει κατά τον διά της συµβάσεως ορισθέντα χρόνον. Το Ν.Π.∆.∆. υποχρεούται όπως κατά τον χρόνον τούτον ποραδώση το µίσθιον εις τον εκµισθωτήν εκτός αν συνεφωνήθη ότι δύναται να παραδώση τούτο µεταγενεστέρως, ουχί δε πάντως πέραν του διµήνου από της λήξεως της µισθώσεως, επί καταβολή εις τον µισθωτήν του συµφωνηθέντος µισθώµατος. Συνέπεια του απαιτούµενου τύπου είναι και ότι δεν χωρεί στις προαναφερόµενες συµβάσεις µισθώσεως σιωπηρά αναµίσθωση κατ’ άρθρο 611 ΑΚ ή παράταση της µισθώσεως, οι οποίες και ρητά απαγορεύονται µε το άρθρο 37 π . δ .715/1979, το οποίο επικυρώνει νοµοθετικά την γενικώς αποδεκτή άποψη, ότι η σιωπηρά αναµίσθωση, η οποία έχει ως θεµέλιο την κατά το χρόνο λήξεως της αρχικής µισθώσεως σιωπηρή συναίνεση αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών περί ανανεώσεως της µισθώσεως, δεν καθίσταται δυνατή όταν από ειδικές διατάξεις αξιώνεται ορισµένος τύπος προς κατάρτιση της αρχικής συµβάσεως µισθώσεως. 

Συνεπώς και σύµφωνα µε τα παραπάνω, όλες οι άνω περιγραφείσες υπό 1 έως 4 µισθώσεις, εφόσον δεν παρατάθηκαν εγγράφως κατά το χρόνο λήξης της συµβατικής τους διάρκειας, δεν υφίστανται έγκυρα και δεν είναι εν ισχύ, το µίσθωµα δε, που καταβάλλεται µετά την συµβατική λήξη των άνω µισθώσεων αποτελεί αποζηµίωσης χρήσης για το διάστηµα αυτό. 

Επικειµένης λοιπόν της µεταστέγασης των εκεί εγκατεστηµένων υπηρεσιών, σε άλλο ακίνητο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να λάβει την απόφαση µε την οποία να αναγνωρίζει ότι οι ανωτέρω µισθώσεις έχουν λυθεί και να γνωστοποιήσει στους εκµισθωτές ότι θα παραδώσει τη χρήση των ανωτέρω ακινήτων την 28 η .2.2014. 

Αναφορικά µε την παραπάνω υπ ’ αριθµόν 5, από 16.9.2009 µίσθωση, ισχύουν τα εξής: Στο κτίριο επί της Λεωφόρου Καραµανλή στην Αρτέµιδα, ως είναι γνωστό στεγάζεται η Πολεοδοµία και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου. Η λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών συνδέεται αναπόσπαστα µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες και διευθύνσεις του ∆ήµου, δεδοµένου ότι διαπιστώνεται η ανάγκη, σε καθηµερινή βάση, µετακίνησης των υπαλλήλων της Πολεοδοµίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών στα Σπάτα είτε για τη διεκπεραίωση διαφόρων θεµάτων όπως λ.χ. διεξαγωγή διαγωνισµών, είτε για την ανταλλαγή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας στις περιπτώσεις που υφίστανται συναρµοδιότητες, όπως λ.χ οι αποζηµιώσεις των ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων, στις οποίες εµπλέκεται τόσο η Πολεοδοµία όσο και η Οικονοµική υπηρεσία. 
Επίσης, η συστέγαση της Πολεοδοµίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες, θα διευκολύνει και τη συναλλαγή των πολιτών µε το ∆ήµο, δεδοµένου ότι συχνά καθίσταται αναγκαία η προηγούµενη µετάβαση του πολίτη στα Σπάτα λ.χ. στην ταµειακή υπηρεσία, προκειµένου να παραλάβει κάποιο έγγραφο από την Αρτέµιδα. Συνεπώς και προκειµένου 
α ) να εξυπηρετείται ταχύτερα ο πολίτης 
β ) να εξοικονοµηθούν οι εργατοώρες από τις µετακινήσεις των υπαλλήλων και οι λειτουργικές δαπάνες και 
γ ) να επιτευχθεί καλύτερος και αποτελεσµατικότερος συντονισµός των υπηρεσιών καθίσταται απαραίτητη η µεταφορά των υπηρεσιών της Πολεοδοµίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών από την Αρτέµιδα , στα Σπάτα. 

Σύµφωνα µε την παρ .3 του άρθρου 36 του ανωτέρω Π∆ : «Το Ν.Π.∆.∆., ως µισθωτής, δύναται να προέλθη διαρκούσης της µισθώσεως άνευ ουδεµιάς αποζηµιώσεως του εκµισθωτού, εις µονοµερή λύσιν της µισθώσεως εάν: α ) καταργηθή το σύνολον ή µέρος των στεγαζοµένων εις το µίσθιον υπηρεσιών, β )µεταφέρη στεγαζοµένην υπηρεσίαν εις ακίνητον ιδιοκτησίας του, γ ) προσφερθή εις αυτό παρά τρίτου, η δωρεάν χρήσις καταλλήλου ακινήτου διά τον υπόλοιπον χρόνον της µισθώσεως, δ ) αναδιοργανωθή η υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆. κατά την διάρκειαν της µισθώσεως, ώστε το µίσθιον να µην εξυπηρετή τας ανάγκας αυτής ή να µην είναι απαραίτητον, ε ) µεταφερθή εις άλλον τόπον, η εν τω µισθίω εγκατεστηµένη υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆., έστω και προσωρινώς. ∆ιά την κατά τά ανωτέρω λύσιν της µισθώσεως απαιτείται έγγραφος ειδοποίησις προς τον εκµισθωτήν εξήκοντα τουλάχιστον ηµέρας προ της εν τη σχετική ειδοποιήσει καθοριζοµένης ηµεροµηνίας λύσεως της µισθώσεως, αφ΄ ης παύει και πάσα υποχρέωσις του Ν.Π.∆.∆. προς καταβολήν µισθώµατος.» 

Εν όψει όλων των ανωτέρω και επειδή η ανωτέρω µίσθωση είναι εν ισχύ, δεδοµένου ότι η λήγει την15.9.2014, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να λάβει σχετική απόφαση για τη µεταφορά των υπηρεσιών της Πολεοδοµίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών από την Αρτέµιδα στα Σπάτα και τη λύση της από 16.9.2009 µίσθωσης µε έγγραφη καταγγελία προ 60 ηµερών.

∆ΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
∆ιαπιστώνει συνεπώς και σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι, όλες οι άνω περιγραφείσες υπό 1 έως 4 µισθώσεις, εφόσον δεν παρατάθηκαν εγγράφως κατά το χρόνο λήξης της συµβατικής τους διάρκειας, δεν υφίστανται έγκυρα και δεν είναι εν ισχύ, το µίσθωµα δε, που καταβάλλεται µετά την συµβατική λήξη των άνω µισθώσεων αποτελεί αποζηµίωσης χρήσης για το διάστηµα αυτό. Επικειµένης της µεταστέγασης των εκεί εγκατεστηµένων υπηρεσιών, σε άλλο ακίνητο, αναγνωρίζει ότι οι ανωτέρω µισθώσεις έχουν λυθεί και καλεί το αρµόδιο τµήµα να γνωστοποιήσει στους εκµισθωτές, ότι θα τους παραδώσει τη χρήση των ανωτέρω ακινήτων την 28.2.2014. Εγκρίνει επίσης τη µεταφορά των υπηρεσιών της Πολεοδοµίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών, από την Αρτέµιδα στα Σπάτα. Τέλος για την υπ’αριθµόν 5 προαναφερθείσα περίπτωση, εγκρίνει τη λύση της από 16.9.2009 µίσθωσης µε έγγραφη καταγγελία προ 60 ηµερών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μάρκου ∆ηµήτριος, Τούντας Αντώνιος, κα Ραφτοπούλου Άννα, Στάµου ∆ηµήτριος και Κατραµάδος Σταύρος, για τους λόγους που ανέφεραν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Επίσης απείχε και δεν έλαβε µέρος στη συζήτηση και στη ψηφοφορία του παρόντος 3 ου θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ . Γεωργάκης Αντώνιος, επικαλούµενος κώλυµα σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.9 του Ν .3852/10. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθµό 030/2014. 

3η Η TAKTIKH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
2014 24 Φεβρουαρίου 2014 
ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ1Χ-ΣΘ8 
Θα επανέλθουμε και με άλλα στοιχεία που θα είναι πολύ διαφωτιστικά για τον Εισαγγελέα. Η ώρα της κρίσης έφτασε!!!
πηγή anatakti.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου