Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ευθύνες για την μη επίλυση του αποχετευτικού των δήμων Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας-Πικερμίου .


Λίγες σκέψεις μου σχετικά με την επαναφορά των απειλών για καταβολή των προστίμων από τους εν λόγο δήμους !!
Ποια πρόσωπα και υπηρεσίες ευθύνονται ; 
Γιατί έχει ο καθένας από τους υπευθήνους αυτή την θέση σήμερα ;
ποιοι θα ωφεληθουν και ποιοι θα επιβαρυνθούν από τις μέχρι τώρα αδιέξοδες προτάσεις για την κατασκευή του Κ.Ε.Ε. Β.Μεσογείων ;


Η γνώσεις μου σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορεί να είναι απόλυτα ακριβείς διότι , η εμπλοκή των φυσικών προσώπων που γνωρίζω μπορεί να είναι μόνο αυτά που ανέλαβαν να παρουσιάσουν ή να υλοποιήσουν αποφάσεις άλλων που προΐστανται στις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανωνύμων εταιριών ,σίγουρα όμως ,τόσο οι υπογραφές στα έγγραφα  όσο και το έγγραφο ανάληψης ευθύνης θέσης και υπογραφής  , μπορεί να δώσει με κάθε λεπτομέρεια τα περισσότερα από τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα .

Τα περιστατικά που γνωρίζω και από τα οποία πιστεύω ότι προκύπτει η εμπλοκή των προσώπων αυτών είναι :
Α. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το ΚΕΛ Β. Μεσογείων όπου μετά την προσφυγή που έγινε για 5 λόγους ,τελικά το Σ.τ.Ε. την ακύρωσε όπως ρητά αναφέρει εξετάζοντας μόνο τον πρώτο από τους λόγους προσφυγής ,αφού και μόνο αυτός φτάνει για την απόρριψη της μελέτης αυτής χωρίς να χρειάζεται να εξεταστούν και οι άλλοι λόγοι προσφυγής που σίγουρα ,θα την απέρριπτε και γι αυτούς τους λόγους ,αφού η όλη μελέτη ήταν φτιαγμένη σε γραφεία χωρίς καμιά σχέση με την πραγματικότητα της περιοχής χωροθέτησης ή την θάλασσα που θα εκβάλει ο αγωγός απορροής.

Β. Η προέγκριση χωροθέτησης έγινε χωρίς την απαραίτητη κατά τον νόμο ,συγκριτική εξέταση -οικονομοτεχνική  και περιβαλλοντική- εναλλακτικών άλλων λύσεων ,για τον τρόπο επίλυσης του αποχετευτικού των πόλεων της περιοχής που από τότε υπήρχαν.
Την λύση επεξεργασίας των λυμάτων στο ΚΕΕ Ψυτάλλειας ή στο κοντινό χώρο που κατασκευάζεται σήμερα το ΚΕΛ Κ. Μεσογείων .
Έτσι ήταν λογική η τελική απόφαση απόρριψής της χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου από τα προγράμματα της Ε.Ε ήδη από τότε .

Παρόλη την παρέλευση από τότε μια δεκαετίας, η μέχρι σήμερα μη οφειλόμενη συμμόρφωση ,από τις υπηρεσίες της δημοσίας διοίκησης , στις απαιτήσεις του ΣτΕ για τις αλλαγές που χρειαζόταν να γίνουν στην ΜΠΕ για να μπορεί να γίνει τελικά η έγκριση της και η χωροθέτηση του έργου , υποδεικνύει  και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την μη επίλυση μέχρι σήμερα του αποχετευτικού των πόλεων της Αρτέμιδος και της Ραφήνας ,που ενδέχεται να προκαλέσει την επιβολή προστίμου από την Ε.Ε ,για την μη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην οδηγία της ,για τα θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτων .
Η μη συμμόρφωση πιστεύω ότι οφείλετε στην αδυναμία της πρότασης χωροθέτησης ,να καταφέρει τελικά να πληροί τις οδηγίες που αναφέρει το ΣτΕ , λόγο του ότι ο συγκεκριμένος χώρος που προτάθηκε δεν μπορεί να είναι ο ενδεδειγμένος για την κατασκευή του ΚΕΛ
Αφού με τους περιορισμούς απόστασης από το Μέγα Ρέμα της Ραφήνας που θα όριζε μία μελέτη διαχείρισης των υδάτων του ρέματος Ραφήνας και τις αποστάσεις από αυτό που θα όριζε μια οριοθέτηση του ρέματος.
Αυτό φαίνεται από την αποτύπωση στον χάρτη του περιφερειακού σχεδιασμού της Αττικής ,που έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους με πρόταση του ΟΡΣΑ και προβλέπει την χάραξη και κατασκευή της επέκτασης της Αττικής Οδού ,από το αεροδρόμια μέχρι την διασταύρωση της Ραφήνας και την ύπαρξη παράπλευρα του παλαιοντολογικού αρχαιολογικού χώρου του Πικερμίου . Έτσι δεν υπάρχει κατάλληλος άλλος χώρος ελεύθερος στην περιοχή που θα μπορούσε να κατασκευαστεί εκεί το ΚΕΛ Β. Μεσογείων .
Πριν λίγους μήνες , με δόλιο τρόπο το ΥΠΕΚΑ και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εκπροσωπώντας το Ελληνικό δημόσιο , η ΕΥΔΑΠ που έχει την αρμοδιότητα ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής ,όπως και η αιρετή Περιφέρεια Αττικής που διαχειρίζεται τα κονδύλια χρηματοδότησης της Ε.Ε., για να αποφύγουν την επιβολή ενός πιθανού προστίμου από την Ε.Ε. σε αυτούς ,προσπάθησαν το 2013 να παρασύρουν τους Δήμους Σπάτων –Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου σε μια παράτυπή αν όχι παράνομη διαδικασία υπογραφής ενός « Συμφώνου Συνεργασίας » που ως μόνο στόχο είχε να μετατοπίσει την ευθύνη αποχέτευσης των πόλεων στους δήμους αυτούς και με την μη δυνατή κατασκευή ενός ΚΕΛ , λόγο των δικών τους αστοχιών στις μέχρι σήμερα ενέργειές τους  ,αφού η όλη διαδικασία ωρίμανσης του έργου δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος , θα είχε σαν επακόλουθο την επιβολή στους δήμους των προστίμων .

Τέλος , θέλω να τονίσω τους λόγους ωφέλειας που πιστεύω ότι έχει ο καθένας από παραπάνω υπευθύνους φορείς  και φυσικά πρόσωπα
α) ΥΠΕΚΑ : αποφυγή επιβολής προστίμου από την Ε.Ε στο Ελληνικό δημόσιο
β) Περιφέρεια Αττικής : απορρόφηση με κάθε τρόπο κονδυλίων από την Ε.Ε.
γ) ΕΥΔΑΠ :επέκταση των δραστηριοτήτων της στην παραγωγή ενέργειας και τον καθορισμό τελών σύνδεσης και χρήσης του δικτύου αποχέτευσης στα μεσόγεια με τιμές μεγαλύτερες από το υπόλοιπο λεκανοπέδιο
δ)Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος : την ψηφοθηρική προσφορά λύσεων στην προσπάθεια συγκεκριμένων δημοτών και ιδιοκτήτων αγροτικών εκτάσεων  στον κάμπο των Σπάτων να αλλάξουν χρήση στις ιδιοκτησίες τους και την τελική απαλλοτρίωση τους από το δημόσιο με τιμές υπερδιπλάσιες από τις αντικειμενικές ,όπως έγινε και σε άλλες ίδιες περιπτώσεις στον ίδιο δήμο κατά το παρελθόν .
ε) Μελετητική και κατασκευαστική εταιρία με την κατασκευή ενός έργου μη απαραίτητου

Το ποιοι έχουν βλαφτεί ή θα μπορούσαν να βλαφτούν  από τις ενέργειες ή παραλείψεις  των παραπάνω θα μπορούσα να αναφέρω τους εξής :
Α) τους πολίτες της Ε.Ε. και τους Έλληνες φορολογουμένους μέσω της χρηματοδότησης ενός που δεν είναι απαραίτητο για την επίλυση του αποχετευτικού της περιοχής ή και την διπλή χρηματοδότηση ενός έργου εάν φανεί ,από τα έγγραφά που έχουμε ζητήσει ,ότι η χρηματοδότηση του ΚΕΕ Ψυτάλλειας έπρεπε να περιλαμβάνει την επεξεργασία όλων των λυμάτων της Αττικής που είναι αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ

Β) τους κατοίκους των δήμων  Σπάτων -Αρτέμιδος και Ραφήνας –Πικερμίου ,που ακόμα και σήμερα πληρώνουν κάθε μήνα το άδειασμα βόθρων ,
 που τα τέλη σύνδεσης και χρήσης από την κατασκευή ενός ΚΕΛ στην περιοχή  μπορεί να είναι πιο ακριβά από  τα αντίστοιχα των υπολοίπων κατοίκων της Αθήνας που κάνουν χρήση των υποδομών του ΚΕΕ της Ψυτάλλειας , όπως και τον κίνδυνο να πληρώσουν τα πρόστιμά της Ε.Ε. παρά ότι δεν ευθύνονται αυτοί για την παράτυπη ή και παράνομη διαδικασία που έχουν ακολουθήσει όλοι οι παραπάνω μέχρι σήμερα .
Τέλος τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει στην πόλη της Αρτέμιδος  , στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της η ενδεχόμενη κατασκευή του ΚΕΛ. Β. Μεσογείων και η έλλειψη στην ΜΠΕ ,της ύπαρξης δεύτερου αγωγού απορροής από το ΚΕΛ Κ. Μεσογείων, το ΚΕΛ Μαρκοπούλου και το ΚΕΛ αεροδρομίου στο νότια άκρο της με επακόλουθο  την σωρευτική επιβάρυνση του κόλπου της ,με φωσφορικά υπολείμματα που θα δημιουργούσαν πιθανό ευτροφισμό της θάλασσά της .

Σε μια τέτοια περίπτωση οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν τεράστιες λόγο της απώλειας της καθημερινής παρουσίας κατά τους 5 ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες πάνω από 10.000 λουομένων επισκεπτών στις παραλίες της ή με το κόστος μετακίνησης των 40.000 κατοίκων της σε διπλανές παραλίες για το καθημερινό  θαλάσσιο μπάνιο τους .
Γιώργος Παπαστεφάνου

1 σχόλιο:

  1. Συγγνώμη, αλλά το κείμενό σας δεν είναι τελείως καταληπτό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή