Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2013.
2.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου της Αρτέμιδος, χωροθέτηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
3.      Λήψη απόφασης περί έγκριση εκπόνησης της μελέτης: «Κυκλοφοριακή μελέτη για  έργο ανάπλαση Ο.Τ. 391-392 της Π.Ε.5 της Δημοτικής Ενότητας  Αρτέμιδος».
4.      Λήψη απόφασης περί ανάρτησης της προτεινόμενης τροποποίησης  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.148, της Π.Ε.2 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.61/2013).
5.      Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ’αριθμ.2063/09-04-2008 άδειας λειτουργίας κυλικείου της εταιρείας «Α.ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.64/2013).
6.      Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου τύπου  Β  σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4038/2012.
7.      Λήψη απόφασης περί μίσθωσης οικοπέδου για επέκταση προαύλιου χώρου του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος.
8.      Λήψη απόφασης για συνδέσεις παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων.
9.      Λήψη απόφασης για εργασίες συντήρησης, καθαρισμού & στεγάνωσης δεξαμενής υδροδότησης Άραβα της Δημοτικής Ενότητος Αρτέμιδος.
10.  Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Υπηρεσιών Δημοτολογίου, ετήσιο Release OTA-Δημοτολόγιο, Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων».
11.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών τέλους και προστίμου επί των ακαθαρίστων εσόδων της κας Γκιόκα Βασιλικής.
12.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 7ης  & 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2013.
13.  Λήψη απόφασης για επισκευή αντλίας στο αντλιοστάσιο του Ο.Τ.30 της Δ.Ε. Σπάτων.
14.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της εθελοντικής εργασίας ενός (1) Ιατρού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας (Δημοτικά Ιατρεία).
15.  Λήψη απόφασης για έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Δήμου, για καθορισμό τιμής ζώνης σε εφαρμογή του Ν.4178/2013 για την αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις.
16.  Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας μεταφορών - μετακινήσεων των ηλικιωμένων κατοίκων – μελών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
17.  Λήψη απόφασης περί έγκριση της επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου ποσού 7.787,53€.
18.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας εξοπλισμού πολιτικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013.
19.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανοίγματος λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα και έγκριση λογιστικών τακτοποιήσεων.
20.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανάθεσης της αναβάθμισης των προγραμμάτων καταμετρητών χαρτονομισμάτων του Δήμου.
21.  Λήψη απόφασης για έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
22.  Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρων σε Δημοτική οδό.
23.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέν.
24.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωσθήτως καταβληθέντων ποσών.
25.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα.
26.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα (KASAJAGRON του NEKI).
27.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα (ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ).
28.  Λήψη απόφασης περί απαλλαγής οφειλέτη από αυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
29.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών από χρηματικό κατάλογο για ΤΑΠ.
30.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών τελών καθαριότητας.
31.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών λόγω εξόφλησης με οίκοθεν.
32.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης από Χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση των σωστών ποσών στους ιδίους υπόχρεους.
33.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο (Πασσάς Νικόλαος).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου