Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Μειώνονται τα τιμολόγια από το 2014 στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος
Τη μείωση των τιμολογίων καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και κοιμητηρίου για το έτος 2014, εισηγήθηκε ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Μάρκου στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου.
Κατά την τοποθέτησή του, ανέφερε τα εξής: «Με γνώση ότι η εντολή των δημοτών, μας δόθηκε για να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου με χαρακτηριστικά εντιμότητας και διαφάνειας, σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας, στο μέχρι τώρα διάστημα της θητείας μας, οργανώσαμε την παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε ό,τι αφορά την ύδρευση, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και τις υπηρεσίες του κοιμητηρίου.

Ο έλεγχος και η αποκατάσταση των βλαβών, η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού, το νοικοκύρεμα και η εξοικονόμηση πόρων και ο περιορισμός των δαπανών, μας επέτρεψε να καλύψουμε όλες τις δαπάνες του 2013 για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών στους δημότες και να δημιουργήσουμε πλεόνασμα έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να μειώσουμε τα τιμολόγια των υπηρεσιών για το 2014. Ειδικά για την ύδρευση αναφέρουμε ότι αντικαταστάθηκαν χίλιοι και πλέον αχρηστευμένοι μετρητές που δεν κατέγραφαν την κατανάλωση. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και κοινωνικά κριτήρια, θεσπίζουμε ελαφρύνσεις για ειδικές - ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που σήμερα πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Διατηρούμε τη μείωση των συντελεστών τελών και φόρων για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου που αποδεδειγμένα και σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει, είναι:
1) τρίτεκνοι όπως αυτοί ορίζονται στην νομοθεσία με 3 τέκνα προστατευόμενα, με συνολικό εισόδημα μέχρι 25.000,00 €.
2
2) πολύτεκνοι με 4 προστατευόμενα παιδιά και άνω, όπως αυτά ορίζονται στην νομοθεσία, με συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000,00 €
3) άποροι όπως αυτοί ορίζονται στην νομοθεσία με έγγραφο της πρόνοιας και την κατάθεση του Ε9 από την Δ.Ο.Υ.
4) ανάπηροι ή δηλώνουν προστατευόμενο μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση που θα είναι σε ισχύ με συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000,00 ευρώ. Ειδικότερα:
Μειώνονται τα τιμολόγια της Ύδρευσης. Έχοντας δεδομένη την τιμή με την οποία αγοράζει ο Δήμος μας το νερό από την ΕΥΔΑΠ σήμερα, ανεξάρτητα της κατανάλωσης, που είναι 0,4880 €/κ.μ. πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι 0,5514 €/κ.μ. (Κ.Υ.Α. Δ16γ/462/4/486 Γ (Φ.Ε.Κ. 2008 τευχ. Β' 29.9.2008),
- Μειώνουμε κατά 15% τα τιμολόγια της ύδρευσης και
- καθιερώνουμε νέο επαγγελματικό τιμολόγιο σε επιχειρήσεις που βασικός παράγοντας στη δραστηριότητά τους είναι το Νερό Αναλυτικά: - Από 0,60€/κ.μ. μειώνεται σε 0,52€/κ.μ., για κατανάλωση από 1-40 κ.μ., κατηγορία που αντιστοιχεί στο 62,5% των καταναλωτών. - Από 1,03 €/κ.μ. μειώνεται σε 0,88€/κ.μ., για κατανάλωση από 61-80 κ.μ. - Από 4,10€ €/κ.μ. μειώνεται σε 3,30€/κ.μ., για κατανάλωση από 201 και άνω κ.μ. - Καταργείται η χρέωση της μηδενικής κατανάλωσης βάση τεκμαρτής δαπάνης.
Να σημειωθεί ότι η καθιέρωση κλιμακωτού τιμολογίου ύδρευσης δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανταποδοτικότητας αφού η διαβάθμιση του κόστους αναλόγως προς το βαθμό χρήσης της υπηρεσίας είναι στοιχείο της ανταποδοτικής φύσης της και μπορεί να εφαρμοστεί υπό το πρίσμα και της παροχής κινήτρου για εξοικονόμηση και συνετή χρήση του νερού.
Μειώνονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Μειώνονται δύο συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού και ειδικά:
- Από 5€/τ.μ σε 4€/τ.μ τα τέλη των στεγασμένων χώρων ανεξαρτήτου χρήσης από 1.001τ.μ. και μέχρι 6.000τ.μ.
- Από 3€/τ.μ. σε 2,40τ.μ. τα τέλη των στεγασμένων χώρων ανεξαρτήτου χρήσης από 6.000τ.μ. και άνω
Μειώνεται ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, (Φ.Η.Χ)
Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των Δήμων από 1/1/1981 με τον Ν. 1080/80 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας κ.λ.π.» και επιβάλλεται ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους 3 στεγασμένους ή μη χώρους που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και ηλεκτροδοτούνται από την ΔΕΗ (άρθρο 10 παρ.1 Ν.1080/80)
Καθιερώνεται 50% μείωση επί του συντελεστή Φ.Η.Χ. για το 2014 για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου που αποδεδειγμένα και σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άποροι, ανάπηροι.
Μειώνονται τα τέλη των Κοιμητηρίων
Η δημιουργία πλεονάσματος στην οικονομική διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κοιμητήρια μας επιτρέπει να μειώσουμε τους συντελεστές,
- Από 430€ σε 400€ για τα τέλη τριετούς ταφής, ενώ το 2010 ήταν 489€
- Από 130€ σε 100€ για τα τέλη εκταφής, ενώ το 2010 ήταν 163€
- Από 20€ σε 15€ ανά έτος για τα τέλη ανακομιδής και καθαριότητας
- Μείωση τελών παρατάσεων ταφής».
notioanatolika.gr

1 σχόλιο:

  1. Οι προηγούμενες αποφάσεις για το νερό ακυρώθηκαν από την Περιφέρεια καθώς η αυξήσεις θεωρηθήκαν υπέρμετρες. Παρόλα αυτά ο Δήμος το πήγε το θέμα στα Διοικητικά δικαστήρια. Μετά από τέτοιες αυξήσεις οι μειώσεις τώρα είναι απλός “πολιτικές’’. Οι καταμετρήσεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά ώστε να μην αδικούμαστε από το κλιμακό σύστημα χρέωσης!

    ΑπάντησηΔιαγραφή