Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 07/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...4748.../20-02-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. ΛΉΨΗ απόφασης ανάκλησης των υπ΄αριθμ.84/2012, 149/2012, 180/2012, 205/2012 & 255/2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τη λήψη δανείου ύψους 5.000.000,00 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 31-01-2011 (αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2015).
 2. ΛΉΨΗ απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.» (αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2015).
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπονήσει και να υποβάλει αίτηση προς την Διοίκηση, για την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.3631/2008 Κ.Υ.Α. κ.α. (αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2015).
 4. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ’αριθ.33/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΗ Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ.
 6. Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά έξι (6) μήνες από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ.
 7. Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι 6/5/2015.
 8. Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 4 μήνες.
 9. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2015.
 10. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης μελών Επιτροπής για την εφαρμογή εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 11. Λήψη απόφασης περί Ψήφισης - Διάθεσης πίστωσης για δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων.
 12. ΛΉΨΗ απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων.
 13. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων.
 14. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους τελών παραλιακού χώρου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ


πηγή: anatakti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου