Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Υπογραφή Σύμβασης με Ιατρό Εργασίας στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΥπεγράφη από 18/12/2014 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) έτους με Ιατρό Εργασίας, ως εξωτερικού συνεργάτη. Αντικείμενο της σύμβασης είναι
η παροχή υποδείξεων και συμβουλών, γραπτών ή προφορικών σχετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων του Δήμου, όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία «για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας» (Ν. 1568/65, Π.Δ. 17/96, Ν.3850/10).
Ο χρόνος απασχόλησης της Ιατρού Εργασίας, βάσει της νομοθεσίας, ορίζεται  σε 3,5 ώρες εβδομαδιαίως ανά Δημοτική Ενότητα εναλλάξ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου