Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Σπάτα, 28/01/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συμπολίτες, Αγαπητοί Γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι οι Σχολές Γονέων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να υλοποιήσουν δεύτερο κύκλο Σχολών Γονέων για τους γονείς μαθητών και μαθητριών των σχολείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με αντικείμενο την «Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή και τη Σύνδεση Σχολείου και Οικογένειας» διάρκειας 50 ωρών. Επίσης προσφέρονται και θεματικές ενότητες διάρκειας 25 ωρών. 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Παρακαλούμε οι γονείς που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα της Σχολής Γονέων να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή 13-02-2015 στις κάτωθι υπηρεσίες:
  • στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Αύρας 5 & Αγίας Μαρίνας, Άρτεμις, κ. Μπέλμπα Δήμητρα τηλ. 22940 45566 (ΦΑΞ: 22940-87568, e-mail:dk_yp@yahoo.gr) και
  • στο Τμήμα Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Βασ. Παύλου & Φλέμινγκ, Σπάτα, κ. Κοτρότσου Μαρία, τηλ. 210 6632200 (fax: 210-6633290 & e-mail: ky.spata@gmail.com)
Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συναντήσεις ενδεικτικά είναι :
  1. Επικοινωνία, Σχέσεις και Ρόλοι στη Σύγχρονη Οικογένεια
  2. Θέματα Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Παιδιών : Βασικά αναπτυξιακά, γνωστικά/γλωσσικά και συναισθηματικά ορόσημα στη ζωή του παιδιού.
  3. Ειδικά Θέματα και Προβλήματα της Σχολικής Ηλικίας : Μαθησιακές Δυσκολίες, Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής, Συναισθηματικές Εκδηλώσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας : Τρόποι Παρέμβασης από τη μεριά του σχολείου και των γονέων.
  4. Σύγχρονα προβλήματα στη σχολική ζωή των παιδιών : Το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying), Επιθετικότητας, χρήση Η/Υ και παιχνιδιών.
  5. Θέματα της Εφηβείας : Εξαρτήσεις, Σεξουαλική Αγωγή – Διαπαιδαγώγηση και Επαγγελματικές Επιλογές των εφήβων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 20 ατόμων. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Σπ. Μάρκου


πηγή: anatakti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου