Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

5 προσλήψεις στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος


Ανακοίνωση για την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας διμήνου διάρκειας για τους κατωτέρους κλάδους και ειδικότητες:


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος « Η ΑΡΤΕΜΙΣ » Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ (αρμόδια υπάλληλος κ. Λαβδού Κων/να) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι μέχρι τις 30/10/2014 . Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6632200 - 210 6633290

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου